Fotograf: Anna Ledin Wirén

Mer i pensionsavsättning från 1 maj – tack kollektivavtalet

Elektrikerna har förhandlat fram höjd pensionsavsättning för våra medlemmar på flera av förbundets kollektivavtal. Från och med den 1 maj 2024 höjs den extra pensionsavsättningen för de flesta avtalen.

Publicerad:

Alla som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal får 4,5 procent av en lön upp till 47 625 kronor/månad i tjänstepension. På lön över 47 625 kronor sätts 30 procent av.

Utöver detta har Elektrikerna förhandlat fram en extra pensionsavsättning för våra medlemmar på flera av förbundets kollektivavtal. För det kollektivavtal som flest medlemmar går på, Installationsavtalet, betyder det att utöver tjänstepensionen får du som jobbar på en arbetsplats med Installationsavtalet ytterligare 1,7 procent i avsättning, efter att procentavsättningen nu räknats upp med ytterligare 0,2 procent.

Tillsammans med tjänstepensionen blir det då en total avsättning till din pension på 6,2 procent i månaden. Det blir cirka 26 000 kronor mer i pensionsavsättning per år.

Det lönar sig att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal!

Dubbelkolla ditt pensionsbesked

Från april till juni varje år skickar Fora ut pensionsbeskeden och då är det viktigt att kontrollera att du får alla pengar som du har rätt till. Elektrikerna har upptäckt att miljontals kronor av medlemmarnas pensionsavsättningar inte var inrapporterade på rätt sätt.

Det du ska dubbelkolla är att din inrapporterade lön och den extra pensionsavsättningen stämmer. Du kan kontrollera att din arbetsgivare har skickat in rätt underlag genom att logga in på fora.se. Det ska finnas två rader, en för 4,5 procenten och en för extra pension.

Extra pensionsavsättning för Elektrikernas kollektivavtal

Vad vi har lyckats förhandla fram i extra pensionsavsättning ser lite olika ut på förbundets kollektivavtal. Men desto fler medlemmar vi är, ju bättre kollektivavtal kan vi förhandla fram. Så värva en kollega!

Kollektivavtal 2023 2024 Datum när höjning sker
Installationsavtalet 1,5% 1,7% 1 maj
Kraftverksavtalet 1,7% 1,9% 1 maj
TKE-avtalet 1,4% 1,6% 1 maj
Manpoweravtalet 1,5% 1,7% 1 maj
Larm- och Säkerhetsteknikavtalet 0,6% 0,8% 1 juni
Radio & TV-avtalet 0,1% 0,3% 1 juni
Elektoskandiaavtalet 1,25% 1,475% 1 oktober
Uppdaterad: