Gör Elektrikerna bättre – delta i medlemsundersökningen!

Då Elektrikerna är till för och består av våra medlemmar är det viktigt att vi vet hur stor kännedom du som medlem har om facket samt vad du tycker är viktigt att vi jobbar med.

Publicerad:

Vi gör därför en årlig medlemsundersökning för att stämma av hur du som medlem tycker att det fungerar på din arbetsplats och dina erfarenheter av Elektrikerna. De flesta frågor kommer vara samma från år till år så att vi kan mäta förändringar över tid, men varje år kommer vi också att byta ut några frågor för att undersöka aktuella händelser. Det här är fjärde året i rad som undersökningen genomförs.

Enkäten tar cirka 5-10 minuter att svara på och är helt anonym. Vi är väldigt tacksamma om du tar dig tid att svara på frågorna för att hjälpa till att göra oss bättre!

Undersökningen hittar du genom att logga in på mina sidor. Vi har även mejlat ut undersökningen till alla yrkesverksamma medlemmar som vi har mejladress till. Har du inte fått något mejl? Uppdatera då gärna dina kontaktuppgifter på mina sidor eller kolla om det hamnat i skräpposten.

Delta i medlemsundersökningen

Uppdaterad: