Elektrikernas a-kassa kallar till föreningsstämma

Den 28 maj klockan 13:30 har Elektrikernas a-kassa föreningsstämma. Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ.

Publicerad:

Alla ombud och inbjudna har fått en kallelse till stämman av Elektrikernas a-kassa.

Övriga medlemmar som vill delta i stämman behöver kontakta a-kassans kassaföreståndare Anna-Lena Lindberg, anna-lena.lindberg@elektrikernasakassa.se, för att anmäla sig senast den 24 maj.

Föreningsstämman kommer att ske via Teams. Under stämman kommer det bland annat att fattas beslut om:

  • Rambudget för 2025 och 2026
  • Årsredovisningen för 2023
Uppdaterad: