Elektrikerna polisanmäler Tesla

Nu polisanmäler Elektrikerna TM Sweden (Tesla) för brott mot elsäkerhetslagen. Trots att det finns indikationer på att Tesla utför elinstallationsarbeten i Sverige har företaget inte registrerat sig hos Elsäkerhetsverket, vilket innebär att arbetena är olagliga.

Publicerad:

Enligt polisanmälan från Elektrikerna finns bevis som tyder på att Tesla utför elinstallationsarbete vid en av sina laddstationer. Detta trots att Tesla inte finns registrerat hos Elsäkerhetsverket, vilket krävs av alla aktörer som arbetar med el enligt elsäkerhetslagen. Att Tesla inte är registrerat hos Elsäkerhetsverket innebär alltså att företaget inte får utföra elinstallationer enligt svensk lagstiftning.

Under ett arbetsplatsbesök vid en av Teslas laddstationer har elinstallationsarbete kunnat både iakttas och dokumenteras. Elektrikerna har även fått tips om att denna typ av arbeten genomförs vid alla Teslas laddstationer runt om i Sverige.

– Eftersom Tesla bryter mot svensk lagstiftning måste vi reagera. Vi kan aldrig acceptera olagliga elinstallationer, säger Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson.

Det är i nuläget oklart vem som äger anläggningarna som arbetet utförs på. Men oavsett detta måste det finnas ett egenkontrollprogram samt en installatör inom företaget för regelefterlevnad. Det har även framkommit, när Elektrikerna rådgjort med Elsäkerhetsverket, att detta en gråzon. Därför behöver nu Polisen utreda med Elsäkerhetsverket hur det egentligen ligger till och se till att ellagstiftningen efterlevs av Tesla.

Uppdaterad: