Elektrikernas ordförande Urban Petterssons öppnande av Centrala representantskapet 2024 samt den nya fanan.

Centrala representantskapet 2024

Idag, måndagen den 10 juni, ägde 2024 års Centrala Representantskap rum i Stockholm. Det centrala representantskapet är Elektrikernas demokratiska årsmöte, där valda ombud bland annat fattar beslut och röstar om inkomna motioner.

Publicerad:

Det Centrala representantskapet öppnades med ett tal av Elektrikernas förbundsordförande Urban Pettersson. I talet lyfte Urban Pettersson bland annat att Elektrikerna för åttonde året i rad har högst anseendeindex hos allmänheten av de LO-förbund som medverkar i Verian Groups (tidigare Kantar Sifos) årliga undersökning. Elektrikernas nya fana invigdes också under öppningstalet.

– En fana finns för att man gemensamt ska kunna samlas under den. En fana ska fånga vart vi är nu, men även vart vi vill i framtiden, sade Urban Pettersson i sitt tal.

 

Vilka deltog i mötet?

Centrala representantskapets ledamöter består av avdelningarnas valda ombud samt Elektrikernas förbundsstyrelse. Antalet ombud ska vara 56, som förbundsstyrelsen fördelar per avdelning i förhållande till antalet yrkesverksamma medlemmar.

Den centralt ungansvarige inom Elektrikerna har till uppgift att utse medlemmar som är under 30 år och som får medverka vid centrala representantskapet. Detta för att få en inblick i hur Elektrikernas demokratiska process går till. Ungmandaten har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

 

Uttalande om Tesla

Med anledning av den pågående konflikten mellan IF Metall och Tesla beslutade det centrala representantskapet att göra följande uttalande:

"I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla. Även på Tesla. Vi accepterar inte deras vägran att teckna avtal. De få gånger vi tvingats ut i strejk gör vi det så länge som det krävs! 

Det handlar om trygghet och inflytande på jobbet.
Det handlar om kollektivavtalade löner och anställningsvillkor.
Det handlar om kollektivavtalad pension.

Alla arbetare i Sverige ska ha svenska löner och villkor. Det gäller även på Tesla.

Det centrala representantskapet 2024-06-10 står enhälligt bakom IF Metall i kampen för kollektivavtal på Tesla.".

 

Mer makt åt avdelningarnas representantskap – nytt röstningsförfarande

Under dagen beslutades att ändra i Elektrikernas stadgar så att personval på avdelningarnas representantskap hädanefter ska ske via representativ demokrati av närvarande ombud istället för digitalt inför mötet. Genom beslutet blir det fler beslutspunkter på dagordningen och både större delaktighet och makt kommer att ges till avdelningarnas representantskap.

 

Beslut om sänkt kontrollavgift

Ombuden på representantskapet beslutade att från årsskiftet sänka kontrollavgiften från 0,5 procent till 0,4 procent. Sänkningen beror på att förbundet har ett överskott i ackordsverksamheten.

Kontrollavgift betalas av medlemmar som går på Installationsavtalet för hantering av prestationslönesystemet ackord. Genom att mäta sina jobb på ackord har medlemmar som går på Installationsavtalet möjlighet att tjäna mer pengar.

 

Securitas Riksklubb tilldelades Årets blåslampa

Det vandrande priset Årets blåslampa delades under slutet av dagen ut till Securitas Riksklubb.  Motiveringen löd:

"Under avtalsrörelsen lyckades Securitas Riksklubb stå emot företagets alla försök att försämra kollektivavtalet. Genom kvällsmöten för alla anställda informerades det om vad arbetsgivaren ville göra. På kvällsmötena förklarade klubben också hur viktigt det är med en hög organisationsgrad, och man lyckades värva 80 nya medlemmar på företaget. Detta sände starka signaler till arbetsgivaren om att kraven skulle möta kraftigt motstånd. Klubben kunde med andra ord försvara sitt kollektivavtal och gick därför segrande ur striden.".

Uppdaterad: