Fotograf: Diana Oldenburg

Återställd rösträtt för pensionärer

Centrala Representantskapet har nu beslutat att återställa rösträtten för pensionärer på valmöten. En förändring i stadgarna som reglerar detta röstades igenom under Förbundsmötet 2018 utifrån argumentet att pensionärer inte ska ha rösträtt och kunna påverka beslut som berör verksamma medlemmar.

Publicerad:

Förbundsmötet 2018 fattade ett beslut om att en ändring i stadgarna vilket innebar att endast "samtliga verksamma" medlemmar i verksamhetskretsen har närvaro-, röst,- och förslag- och yttranderätt vid valmöten.

Syftet var att frånta pensionärsmedlemmarna rösträtten på valkretsens valmöten för att de inte skulle kunna påverka beslut som berör verksamma medlemmar, yttrande- och närvarorätten skulle inte påverkas. Men genom att enbart föra in ordet "verksamma", blev ändringen snävare än vad som föreslogs i motionen. Genom införandet av ordet "verksamma", tappar pensionärerna inte bara rösträtten, utan även närvaro- och yttranderätten.

Centrala Representantskapet har nu därför fattat beslut om en stadgeändring i stadgarna § 17 mom. 5 anmärkning 1 enligt följande:

Samtliga medlemmar i verksamhetskretsen har närvaro-, röst-, förslag- och yttranderätt vid valmöten i den verksamhetskretsen medlemmen tillhör. Studerandemedlemmar har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt.

Uppdaterad: