Fotograf: Lars Jansson

Avtalsinfo med Midroc i Gävle

Ett 25 tal medlemmar från Montörsklubben på Midroc i Gävle samlades för att genomföra sitt årsmöte. Inbjudna på mötet var representanter från Elektrikerförbundet där Per-Håkan Waern pratade om avtalsrörelsen 2016. 

Publicerad:

Mikael Karlsson visade statistik från installationsavtalets ackordslönesystem. Han visade också hur mycket pengar det finns i ackordssystemet som tillfaller någon annan om vi inte använder systemet. Per-Håkan Waern pratade om yrkandena i 2016 års avtalsrörelse med mera. Klubbens ordförande Rasmus Larsson genomförde i övrigt mötet med klubbval och diskussioner på ett imponerande sätt.

Uppdaterad: