Fotograf: Morgan Andersson

Avdelning 10: Besök hos Elektrobyråns filial i Lidköping

Publicerad:

Elektrobyråns filial i Lidköping fick besök av ombudsman Morgan Andersson. Reparation av en
2,5 kubiks kyltank var en del av dagens arbete, det underlättar när man kan ta kyltanken med till firman för reparationen och testning.

Uppdaterad: