Fotograf: Diana Oldenburg

Årsmöte VK 8 210206

Ta din chans att påverka!

Delta på Verksamhetskrets 8:s Årsmöte!

Vi träffas digitalt via Teams, 6 februari 2021.

Publicerad:

Välkommen på VK 8:s årsmöte!

Var:            TEAMS (Klicka här för att delta i mötet)

När:            Lördagen den 6 februari 2021 kl 10:00

I vår demokratiska förening är din röst viktig!
Det är på medlemmarnas förtroende, som vår organisation bygger vår gemensamma styrka. Detta gör att vi fattar kloka beslut som leder till schyssta villkor för oss medlemmar, både nu och i framtiden. Därför utvecklar vi fler möjligheter för medlemmar att välja sina ombud.

Nu kan du rösta digitalt via e-demokrati.
Du loggar in på Elektrikernas digitala valsida som du hittar på https://sef.easyvote.se via ditt personnummer och ditt mobilnummer/Bank-id.

Röstningen är öppen fram till kl 08:00 den 6/2.

Ingen anmälan behövs till mötet!

Då vi siktar på att bli mer digitala i vår kommunikation, vill vi även ha möjlighet att gå över från brev till e-post i framtiden. För att klara detta krävs att vi har din aktuella e-postadress. Dina kontaktuppgifter kollar du lättast genom att gå in på www.sef.se och logga in på mina sidor.

Väl mött!
Demokratigruppen och lokala valberedningen i VK 8

Dagordning årsmöte 6/2 2021!

1.    Mötets öppnande

2.    Mötet utlyst i behörig ordning

3.    Fastställande av dag och arbetsordning

4.    Val av mötesordförande

5.    Val av mötessekreterare

6.    Val av justerare

7.    Redovisning av val

a.     Verksamhetsledare 1 år

b.    Verkställande utskott 2 år

c.     CR ombud/suppleanter

d.    Lokal valberedning

e.     Ansvarig för Kvinnligt nätverk

f.     Studieansvarig

g.    Ungdomsansvarig

h.    LO:s representantskap Skåne

i.      LO:s representantskap Småland/Blekinge

j.      LO facken i kommunerna

8.    Verksamhetsberättelse 2020

9.     Avslutning

 

 

Uppdaterad: