Fotograf: Anna Ledin Wirén

Årsmöte VK 8 200208

Välkommen på 

Verksamhetskrets 8:s Årsmöte

8 Februari 2020

Publicerad:

Välkommen på VK:8s årsmöte

Norra Station, Hässleholm
Lördagen den 8 februari 2020 kl 11:00

Vi börjar dagen med brunch som serveras mellan kl. 10:00 – 11:00

I vår demokratiska förening är din röst viktig. Det är på medlemmarnas förtroende som vår organisation bygger vår gemensamma styrka som gör att vi fattar kloka beslut som leder till schyssta villkor för oss medlemmar, både nu och i framtiden. Därför utvecklar vi fler möjligheter för medlemmar att välja sina ombud.

Nu kan du även rösta digitalt via e-demokrati.
Du loggar in på Elektrikernas digitala valsida som du hittar på https://sef.easyvote.se via ditt personnummer och ditt mobilnummer.

Det är av dessa skäl viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig så att du har möjlighet att delta i vår e-demokrati för annars kan du få problem att logga in!

Då vi siktar på att bli mer digitala i vår kommunikation vill vi även ha möjlighet att gå över från brev till e-post i framtiden och det krävs att vi har din aktuella e-postadress. Dina kontaktuppgifter kollar du lättast genom att gå in på sef.se och logga in på mina sidor.

Röstningen kommer öppnas redan den 8/1 kl 18:00 och avslutas när årsmötet börjar kl 11:00 den 8/2.

Även om vi röstar digitalt är det viktigt med stor uppslutning på mötet då alla val inte kommer kunna genomföras fullt ut förrän på valdagen.

Ingen anmälan behövs till endast mötet men vill du vara med från kl 10:00 och äta brunch krävs anmälan.
Anmälan om mat och eventuell specialkost görs till postbox.syd@sef.se

Så ta med er era kollegor så ses vi i Hässleholm i februari.

Väl mött!
Demokratigruppen och lokala valberedningen i VK8

Dagordning årsmöte 8/2 2020

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötet utlyst i behörig ordning
4. Fastställande av dag och arbetsordning
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av justerare
8. Nomineringar och val
a. Verksamhetsledare 2 år
b. Verkställande utskott 2 år
c. CR ombud/suppleanter
d. Lokal valberedning
e. Ansvarig för Kvinnligt nätverk
f. Studieansvarig
g. Ungdomsansvarig
h. LO:s representantskap Skåne
i. LO:s representantskap Småland/Blekinge
j. LO facken i kommunerna
9. Verksamhetsberättelse 2019
10. Anton Levin, Framtida Kollektivavtal
11. LO Skånes ordförande Per-Ola Nilsson har ordet.
12. Avslutning

 

Uppdaterad: