Fotograf: Anna Ledien Wirén

Träff för Fackligaförtroendevalda

En halvdags facklig information för dig som är förtroendevald!

Vi pratar om:

Avtal, Ackord, Arbetsmiljö, Löner och ditt FFV arbete på företaget!

Publicerad:

Du kallas/inbjuds härmed till en halvdagsutbildning för klubbordförande, styrelsemedlemmar, kontaktombud och informationsmottagare i VK 26, Småland och Öland.

Du väljer själv den plats som passar dej bäst, se ort och datum nedan. Vi börjar med gemensam lunch klockan 12.00 och avslutar klockan 16.00.
Ni som har klubb; prata med era kompisar i styrelsen och skicka max två personer. Anmälan senast FYRA arbetsdagar före resp. möte till kontaktpersoner enl nedan.

Jönköping 27 mars 2017, Fabriksgatan 9.
Värnamo 29 mars 2017, Hotell Vidöstern Refugen 1 Bredasten.
Växjö 11 april 2017, Södra Järnvägsgatan 8
Västervik 28 mars 2017, Stadshotellet, Storgatan 3.
Kalmar 12 april 2017, Radarvägen 9.

Ur dagordningen:
Avtal.
Ackord.
Arbetsmiljö.
Löner.
FFV-arbete på företaget.

Du som vill vara med den här dagen ska omedelbart begära ledigt av din arbetsgivare med stöd av förtroendemannalagen.
Detta innebär att din arbetsgivare ska betala ut lön. Resor med egen bil kommer att betalas av förbundet med 32.00 kr/mil.

Med vänlig hälsning
Elektrikerförbundet

Mikael Gustafsson.
073-7198502
mikael.gustavsson@sef.se

Arne Forsberg
070-6410501
arne.forsberg@sef.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Jeanett Magnusson