Fotograf: SEf

Nominerings- och Informationsmöte 200109

Välkommen till

nominerings- och informationsmöte

för verksamhetskrets 26 Småland-Öland.

Publicerad:

Torsdagen den 9 Januari
Kom valfri tid mellan kl 16:00 och 18:00
Vi ses i SEFs lokaler Södra Järnvägsgatan 8, Växjö

Vi bjuder på en enklare förtäring.
Resor betalas av verksamhetskretsen med 37:- milen, försök att i möjligaste mån samåka.

Har du inte möjlighet att komma på mötet går det även att nominera via mejl till postbox.syd@sef.se ABSOLUT SENAST den 10 januari.
Skriv namn på personen, vilket företag personen jobbar på och på vilken ort företaget ligger.

Nominera till:
ledamöter till Centrala representantskapet: 2 stycken på mandattid 2 år. suppleanter till Centrala representantskapet: 2 stycken på mandattid
1 år.
Val till verkställande utskottet:
verksamhetsledare: 1 styck på mandattid 2år.
ledamöter: 2 styck på mandattid 1 år.

Man gör ingen skillnad på ordinarie eller suppleant vid nomineringen utan det är valresultatet som avgör om man blir ordinarie eller suppleant.

Vid frågor hör gärna av dig!

Henrik Larsson, 010 - 434 05 47
Bertil Mali, 0768 - 95 50 13
Jonas Johansson 010 - 434 05 03

Välkomna!

Uppdaterad: