Fotograf: Anna Ledin Wiren

Kontaktuppgifter till anställda i Region Syd

Region Syds kontor är placerat i Göteborg och omfattar Västra Götaland, Småland, Öland och ned till Skåne. I regionen finns avdelningarna 2, 5, 8, 10, 18 och 26.

Om du som medlem vill kontakta Elektrikerna hör i första hand av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Uppdaterad: