Fotograf: Anna Ledin Wiren

Kontaktuppgifter till anställda i Region Syd

Region Syds kontor är placerat i Malmö och omfattar Skåne, Blekinge, Småland och Öland. I regionen finns avdelningarna 8, 18 och 26.

Om du som medlem vill kontakta Elektrikerna hör i första hand av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Uppdaterad: