Fotograf: Anna Ledin Wirén

Förtroendemannalagen

Lagen kom till för att ge de fackligt förtroendevalda bättre möjligheter att engagera sig fackligt. För att lagen ska gälla måste det finnas kollektivavtal på arbetsplatsen. Lagen gäller alla förtroendevalda som facket har utsett och anmält till arbetsgivaren.

Laglig rätt att arbeta fackligt

En arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendeman att utföra sitt uppdrag. Lagen ger fackliga förtroendemän, till exempel studieorganisatören, rätt att arbeta med alla de uppgifter som krävs för att organisera verksamheten, bland annat rätten att röra sig fritt på arbetsplatsen, för att informera om studiemöjligheter och rätten att disponera lokal eller annat utrymme som är lämpligt för uppdraget, till exempel för ett enskilt samtal.


På andra arbetsplatser än den egna

Några andra rättigheter som regleras i lagen och som är betydelsefulla för förtroendevaldas möjligheter att utföra sitt uppdrag är rätt till tid och utbildning. En annan sak är att förtroendevalda har rätt till ledighet (eventuellt med löneavdrag) för att arbeta fackligt på andra arbetsplatser än den egna.


Förtroendevaldas rätt till tid för uppdraget

Förtroendevalda har rätt att använda ”erforderlig tid” för sitt uppdrag. Det innebär att man har rätt till så mycket tid som behövs för att kunna utföra det fackliga arbetet, så länge det kan betraktas som skäligt och rimligt. Detta beror i in tur på antal anställda, förhållandena på arbetsplatsen och det som ibland är reglerat genom avtal.


Förtroendevaldas rätt till utbildning för uppdraget

Förtroendevalda har rätt att få utbildning i frågor eller ämnesområden som behövs för det fackliga arbetet på arbetsplatsen.


Förtroendevaldas rätt till ledighet för uppdraget

Om uppdraget som förtroendevald inte bara gäller den egna arbetsplatsen, utan även andra arbetsplatser där det saknas fackligt förtroendevalda, har man rätt att vara ledig med löneavdrag. Det lokala facket bör försöka träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att löneavdrag inte ska göras. Ledigheten får inte vara längre än vad som krävs för att lösa den aktuella fackliga uppgiften.

När det fackliga arbetet gäller den egna arbetsplatsen har den förtroendevalde rätt att behålla sina anställningsförmåner. Ta reda på om det finns centrala eller lokala överenskommelser om förtroendemannalagen.


Läs mer om förtroendemannalagen

Lagtexten för förtroendemannalagen i sin helhet

LO:s nätutbildning om förtroendemannalagen

Uppdaterad: