Fotograf: Anna Ledin Wirén

Medlems- och nomineringsmöte vk 8

Välkommen på medlemsmöte!

Vi pratar avtalsmotioner och nomineringar inför 2020!

Publicerad:

Välkommen till medlems- och nomineringsmöte!

Vi kommer att diskutera förslag till avtalsmotioner inför avtalsrörelsen och hålla ett nomineringsmöte inför vårt årsmöte den 8 februari 2020.
Vid frågor finns ombudsman på plats.
Längre ner ser du de aktuella nomineringarna!
Alla mötena börjar kl 17:00.

Vill du även ha middag kom kl 16:30?
OBS! Glöm inte att anmäla om du vill delta på middagen! Önskas specialkost meddela detta när du anmäler dig!
Vill du inte äta, krävs ingen anmälan

12 november Helsingborg, Fackens Hus, Måndagsgatan 1
Anmälan senast 4 november

14 november Lund, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27
Anmälan senast 4 november

21 november, Ystad, LO fackens lokaler, Repslagaregatan 14,
Anmälan senast 14 november

25 november Kristianstad, Fackens hus, Kanalgatan 94
Anmälan senast 18 november

27 november Ronneby, Ronneby brunn, Brunnsparken/Reddvägen 2
Anmälan senast 14 november

Anmälan om mat görs till postbox.syd@sef.se till Janet Lilja på tfn. 010-434 05 56

Väl Mött!
Demokratigruppen, VK 8

Nomineringsmöte
Elektrikerförbundet är en medlemsägd organisation och för oss är demokrati en självklarhet.
Därför är det viktigt att du och dina arbetskamrater är delaktiga i vilken verksamhet som ska utföras samt vem som ska företräda oss.
Den 8 februari 2020 kommer det hållas ett öppet årsmöte för alla medlemmar.
Årsmötets uppgift är att besluta om verksamhetsplan 2020, dvs vad Elektrikerförbundet lokalt ska arbeta med. Man ska också genomföra val för verksamhetskrets 8.
Det är i alla led inom vår organisation våra egna medlemmar som väljs att företräda oss. De enda kraven som ställs på nominerade är att de är medlemmar, är tillfrågade och har accepterat nomineringen.
Vi ser gärna att ni diskuterar på klubbmöten och nominerar till följande uppdrag (nominering kan lämnas både som klubb och enskild medlem).

Centrala representantskapet (CR) ordinarie ombud och suppleanter:
CR är förbundets högsta beslutande organ mellan förbundsmötena som är vart 4:e år.
På CR tas beslut om tex förbundets ekonomi och inriktning, inkomna motioner , nivå på konfliktersättning och medlemsavgifter etc.

Centralt valutskott och lokal valberedning:
För att kunna bibehålla demokratin jobbar valutskottet och valberedningen med att förbereda de val som ska göras och samla in nomineringar från medlemmarna.

Valmötesledamöter ordinarie och suppleanter:
Ledamöternas uppgift är att besluta om verksamhetsplan för kommande år, samt genomföra val av förtroendevalda i verksamhetskrets 8.

Ledamöter LO distriktens representantskap i Skåne och sydost (Blekinge), ordinarie och suppleanter:
På distriktens representantskap tas beslut om tex distriktets ekonomi och verksamhet.

Ledamöter LO facken i kommunerna
Varje fackförbund inom LO har en given plats i varje kommun. I LO facken i kommunerna gör man utåtriktade aktiviteter samt försöker påverka politiken i respektive kommun så att den är till gagn för LO:s medlemmar.

Ungdomsansvarig
Ungdomsansvarig ska organisera och vara behjälplig till skolinformatörerna, verka för fler ungdomar blir aktiva, se till att ungdomsmandat utses på det sättet valstruktur och stadgar medger, organisera ungdomsaktiviteter och ansvara för att de blir utförda, rekrytera till ungdomsutbildningar samt representera SEF i LO Regionala ungdomskommittén.
Bör vara under 30år gammal.

Ansvar för kvinnlig verksamhet

Era nomineringar kan ni lämna på nomineringsmötena i kallelsen.
Om ni har förhinder att delta på nomineringsmötena så kan ni skicka nomineringar till postbox.syd@sef.se, skriv "nominering" i ämnesraden.
Alternativt per post till Elektrikerna VK8, Amiralsgatan 81A, 214 37 Malmö

 

Uppdaterad: