Fotograf: Anna Ledin Wiren

Kontaktuppgifter till anställda i Administrativt Center

Administrativt Center ger administrativt stöd åt anställda och förtroendevalda internt i Elektrikerna. Administrativt Centers kontor är placerat i Sundsvall men jobbar med hela Sverige.

Om du som medlem vill kontakta Elektrikerna hör i första hand av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Uppdaterad: