Material för klubbar

På den här sidan har vi samlat lite material som kan vara bra för klubben att ha tillgång till såsom klubbvalsblankett där klubben ska fylla i vilka som valts till de olika uppdragen på årsmötet.

 • Elektrikerförbundets stadgar för klubbar (1,04 MB)

  En klubb är en sammanslutning av alla medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet som är verksamma på företaget. Vad klubben har för uppgift och hur den ska drivas regleras i klubbstadgarna.

 • Elektrikernas uppdragsregister (52 kB)

  Uppdragsregistret går igenom vilka förtroendeuppdrag som man som medlem kan bli vald till inom hela förbundet, från egna arbetsplatsen till förbundsstyrelsen.

 • Klubbvalsblanket för nya klubbar (43 kB)

  Nystartade klubbar kan använda denna blankett för att skicka in till förbundet vilka på företaget som valts till förtroendevalda. Framtida val som genomförs på årsmöten kan därefter rapporteras in via det digitala förmuläret som klubbordförande och/eller sekreteraren hittar under förtroendevald på mina sidor.

 • Mall klubbårsmötesprotokoll (27 kB)

  Här är ett förslag på en mall för mötesprotokoll som ska fyllas i under/efter klubbens årsmöte. Skicka in protokollet till Elektrikerna samtidigt som ni regristrerar valen av förtroendevalda på mina sidor.

 • Utvecklingsavtalet (145 kB)

  Utvecklingsavtalet är en överenskommelse mellan flera fack och arbetsgivareföreningar på Installationsavtalets område för exempelvis hur UVA-möten ska gå till .

 • Verksamhetsansvisningar för klubbar (161 kB)

  Det här dokumentet är tänkt att vara till er hjälp i klubbarbetet. I dokumentet hittar du de olika uppdrag man kan ha i klubben. Du hittar vilken verksamhet man kan bedriva, samt vilka rättigheter och skyldigheter klubben har mot organisationen. Dokumentet berättar kortfattat hur man behandlar vissa uppdrag i klubben, och vilken hjälp man kan få i olika frågor.

Uppdaterad: