Material för klubbar

På den här sidan har vi samlat lite material som kan vara bra för klubben att ha tillgång till såsom klubbvalsblankett där klubben ska fylla i vilka som valts till de olika uppdragen på årsmötet.

 • Anmälan av skyddsombudsblankett (429 kB)

  Denna blankett kan användas för anmälan av skyddsombud, men använd med fördel istället det digitala förmuläret som klubbordförande och/eller sekreteraren hittar under förtroendevald på mina sidor.

 • Elektrikerförbundets stadgar för klubbar (1,04 MB)

  En klubb är en sammanslutning av alla medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet som är verksamma på företaget. Vad klubben har för uppgift och hur den ska drivas regleras i klubbstadgarna.

 • Ifyllnadsbar klubbvalsblankett (151 kB)

  Efter valen av fortroendevalda är genomfört på årsmötet ska klubben skicka in vem som valdes till vilket uppdrag. Denna blankett kan användas till det men använd med fördel istället det digitala förmuläret som klubbordförande och/eller sekreteraren hittar under förtroendevald på mina sidor.

 • Mall klubbårsmötesprotokoll (27 kB)

  Här är ett förslag på en mall för mötesprotokoll som ska fyllas i under/efter klubbens årsmöte. Skicka in protokollet till Elektrikerna samtidigt som ni regristrerar valen av förtroendevalda på mina sidor.

 • Verksamhetsansvisningar för klubbar (131 kB)

  Det här dokumentet är tänkt att vara till er hjälp i klubbarbetet. I dokumentet hittar du de olika uppdrag man kan ha i klubben. Du hittar vilken verksamhet man kan bedriva, samt vilka rättigheter och skyldigheter klubben har mot organisationen. Dokumentet berättar kortfattat hur man behandlar vissa uppdrag i klubben, och vilken hjälp man kan få i olika frågor.

Uppdaterad: