Fotograf: Diana Oldenburg

Träff för fackligaförtroendevalda

Du kallas/inbjuds härmed till en halvdagsutbildning för klubbordförande, styrelsemedlemmar, kontaktombud och informationsmottagare i VK 26 Småland och Öland.

 

 

Publicerad:

Du väljer själv den plats som passar just dej bäst.
Utbildningen inleds med gemensam lunch kl 12.00 och vi avslutar kl 16.00.

Kalmar, 21 september, Radarvägen 9
Västervik,  22 september, Stadshotellet, Storgatan 3
Växjö, 18 oktober, Södra Järnvägsgatan 8
Ljungby,  3 november, Hotell Best Western Ringvägen 1

Ur dagordningen:
Avtal.
Ackord.
Arbetsmiljö.
Löner.
FFV-arbete på företaget.

Du som vill vara med den här dagen ska omedelbart begära ledigt av din arbetsgivare med stöd av förtroendemannalagen. 
Detta innebär att din arbetsgivare ska betala ut lön. Resor med egen bil kommer att betalas av förbundet med 18,50 kr/mil.

Ni som har klubb, prata med era kompisar i styrelsen och skicka max två personer.

Anmälan senast FYRA arbetsdagar före resp. möte till Mikael eller Arne via telefon, sms eller mail.

Välkomna!

Mikael Gustafsson, 073 - 719 85 02
mikael.gustavsson@sef.se

Arne Forsberg, 070 - 641 05 01
arne.forsberg@sef.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Jeanett Magnusson
Kategorier: