Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Träff för fackligt förtroendevalda våren 2018

En halvdags facklig information för dig som är förtroendevald!

Vi pratar om:

Avtal, Ackord, Arbetsmiljö, Löner och ditt FFV arbete på företaget!

Publicerad:

Nu är det dags igen! Ni har väl anmält er!

Halvdagsmöten för klubbordförande, styrelsemedlemmar, kontaktombud och informationsmottagare. Kallelse är sänt hem till er och nu är det dags att anmäla sig! Vi börjar med gemensam lunch kl 12 och avslutar sedan dagen kl 16.
Ni som har klubb, prata med era kompisar i styrelsen och skicka max 2 personer.

Anmälan senast fyra (4) arbetsdagar före respektive möte och anmälan sker till de ansvariga för kursen. Anmäl via mail!

27 februari, Fabriksgatan 9, Jönköping
8 mars, Hotell Vidöstern Refugen 1 Bredasten, Värnamo
6 mars, Södra Järnvägsgatan 8, Växjö
5 mars, Stadshotellet, Storgatan 3, Västervik
20 mars, Radarvägen 9, Kalmar

Vill du delta? Glöm inte att ansök om ledighet enl förtroendemannalagen hos din arbetsgivare! Detta innebär att din arbetsgivare skall betala ut lön för dagen. Resor med egen bil kommer att ersättas av Förbundet med 32 kr/mil.

Välkomna!

Mikael Gustafsson 
mikael.gustavsson@sef.se

Arne Forsberg
arne.forsberg@sef.se

Fredrik Sundell
fredriksundell.rso@gmail.com

Uppdaterad:
Sidansvarig: Jeanett Magnusson