Kontaktuppgifter till anställda i Region Nord

Region Nords kontor är placerat i Sundsvall och omfattar Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Västerbotten Norrbotten, Gävleborg och Dalarna. I regionen finns avdelningarna 15 21 och 28.

Om du som medlem vill kontakta Elektrikerna hör i första hand av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Uppdaterad: