Fotograf: SEf

Ortsklubb Västervik 2.0

Nystart av ortsklubb i Västervik!

Vill du vara med och starta?

Välkommen på möte!

Publicerad:

Hej alla trevliga elektriker som bor eller jobbar i Västerviks kommun.
Vi är några här i kommunen som har tänkt att göra ett nytt försök att bilda en ortsklubb. Syftet med ortsklubben är att vi skall kunna träffas och umgås och utbyta erfarenheter mellan de olika firmorna.

Därför tycker vi att det vore kul och viktigt om just DU ville komma till detta uppstartsmöte och väljer styrelse för klubben. Det kommer även att serveras smaskigt käk.

Vi bifogar ett förslag på styrelse och valberedning men det är fritt att nominera andra namn ända fram till mötets början.

Plats: Västerviks bowling, Idrottsgatan 2 Västervik.
När: Torsdagen den 21/2 klockan 18.00-19.30.

Hjärtligt välkommen!

För frågor, ANMÄLAN (nödvändigt för maten, senast 18/2) och nomineringar hör av dej till Johannes Regell på Västerviks Elektriska 070 385 01 38

Mötesdagordning för uppstart av ortsklubb 21/2 2019
1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer;
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. protokolljusterare tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordning

4. Uppstart av ortsklubb

5. Val av styrelse för ortsklubb
a. ordförande
b. ledamöter

6. Förslag på verksamhet

Mötets avslutande

Nomineringar till styrelse:
Johannes Regell, Västervik Elektriska – ordförande
Peter Wilensjö, Elajo – ledamot
Jimmy von der Geest, Dahlbergs - ledamot

 

Uppdaterad: