Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Utbildningar för förtroendevalda

För att känna sig trygg i uppdraget behövs grundläggande utbildningar. Vi behöver vara säkra i våra värderingar och om hur vår organisation fungerar. Lika viktigt är de verktyg som vi använder i form av kollektivavtal, lagar och verksamhetsplaner.

Facklig utbildning för dig som förtroendevald

El-Vald är en kurs för dig som är förtroendevald. Observera att kursen är 3x3 dagar. När du anmäler dig till steg 1 ska du även gå steg 2 och 3, anmäl dig till samtliga 9 dagar på en gång. På steg 1 går vi igenom medlemskapets värde, förbundets organisation, medlemsförsäkringarna, ledarskap, ideologi och kollektivavtal. På steg 2 får du lära dig hitta i kollektivavtalet, vad avtalet innebär samt hur medlemmarna har användning av det. På steg 3 går vi igenom och lär oss att tolka relevanta arbetsmarknadslagar och kopplar ihop dem med våra kollektivavtal.

Du hittar kursen under fliken Kurser. El-Vald anordnas på olika orter runt om i Sverige. Varmt välkommen att söka!

El-Vald

 

Andra utbildningar samt hela LO:s utbildningsutbud för förtroendevalda och medlemmar finns här:

Fackliga utbildningar

Granskad:
Kategorier: