Fotograf: Anna Ledin Wirén

Medlemsmöte inför CR

MEDLEMSMÖTE inför
Centrala Representantskapsmöte (CR)

Kom och träffa dina CR ledamöter!

Ställ dina frågor och ge oss dina åsikter!

Publicerad:

Efter informationsmötena framkom det önskemål om att få träffa kretsens CR-ledamöter och prata om de frågor som ska behandlas.

När: Fredag 22 november 2019 kl 17:00
Var: Malmö, Folk Mat & Möten (tidigare Folkets Hus)
Olof Palmes Plats 1

Mötet börjar kl 17:00 och är avsedda endast för medlemmar i Elektrikerna.
Ingen anmälan krävs!

Dock krävs det anmälan om du vill äta lite innan mötet, kl 16:30!
Maila in till postbox.syd@sef.se eller ring Janet 010 - 434 05 56, meddela samtidigt om du behöver specialkost.

Välkomna!

Sebastian Brandt
Verksamhetsledare VK8

Uppdaterad: