Fotograf: Diana Oldenburg

Årsmöte VK 8, 190209

Kom och gör din röst hörd!

Eller rösta på vår digitala valsida!

https://sef.easyvote.se

Publicerad:

Välkommen på VK:8s årsmöte!

Var: Norra Station, Hässleholm
När: lördagen den 9 februari kl 11:00
Vi börjar dagen med brunch som serveras mellan kl. 10:00 – 11:00

I vår demokratiska förening är din röst viktig.
Det är på medlemmarnas förtroende som vår organisation bygger vår gemensamma styrka som gör att vi fattar kloka beslut som leder till schyssta villkor för oss medlemmar, både nu och i framtiden. Därför utvecklar vi fler möjligheter för medlemmar att välja sina ombud.

Nu kan du även rösta digitalt via e-demokrati.
Du loggar in på Elektrikernas digitala valsida som du hittar på https://sef.easyvote.se via ditt personnummer och ditt mobilnummer.
Det är av dessa skäl viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig så att du har möjlighet att delta i vår e-demokrati för annars kan du få problem att logga in!
Då vi siktar på att bli mer digitala i vår kommunikation vill vi även ha möjlighet att gå över från brev till e-post i framtiden och det krävs att vi har din aktuella e-postadress. Dina kontaktuppgifter kollar du lättast genom att gå in på sef.se och logga in på mina sidor.

Röstningen kommer öppnas redan den 9/1 kl 18:00 och avslutas när årsmötet börjar kl 11:00 den 9/2.
Även om vi röstar digitalt är det viktigt med stor uppslutning på mötet då alla val inte kommer kunna genomföras fullt ut förrän på valdagen.

Ingen anmälan behövs till endast mötet men vill du vara med från kl 10:00 och äta brunch krävs anmälan.
Anmälan om mat och eventuell specialkost görs till postbox.syd@sef.se eller till Janet 010-4340556, senast 190128!

Så ta med er era kollegor så ses vi i Hässleholm i februari.

Väl mött!
Demokratigruppen och lokala valberedningen i VK8

Förslag till Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av rösträknare 2st
5. Val av justerare 2st
6. Mötet utlyst i behörig ordning
7. Nominering verksamhetsledare
8. Val av verksamhetsledare
9. Nominering verkställande utskott
10. Val av verkställande utskott
11. Presentation av val CR ombud och suppleanter
12. Verksamhetsberättelse 2018
13. Ekonomirapport 2018
14. Gästen har ordet
15. Avslutning

 

Uppdaterad: