Fotograf: Anna Ledin Wiren

Kontaktuppgifter till anställda i Region Mitt

Region Mitts kontor är placerat i Solna och omfattar Stockholm, Gotland, Södermanland, Uppland, Västmanland, Örebro län Östergötland och Värmland. I regionen finns avdelningarna 1, 16, 20 och 31.

Om du som medlem vill kontakta Elektrikerna hör i första hand av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Uppdaterad: