Fotograf: Anna Ledin Wiren

Kontaktuppgifter till personal i Medlemscenter

Medlemscenter ger stöd åt medlemmar och förtroendevalda ute på våra arbetsplatser. Medlemscenters kontor är placerat i Malmö men jobbar med hela Sverige.

Om du som medlem vill kontakta Elektrikerna hör i första hand av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Granskad: