Anställningsvillkor och löner

Hur går det till att anställa en lärling?
Vilken anställningsform är rätt?
Vilken lön skall lärlingen ha?

Första kravet är att företaget har tecknat Installationsavtalet. Det är i bilaga 1, (Yrkesutbildningsavtalet) som alla regler om lärlingar finns.

Lärlingen skall ha en tillsvidareanställning. De första 720 timmarna är en ömsesidig prövotid (alltså ingen provanställning).

Lärlingstiden delas i två delar

Först perioden 1 - 720 timmar. Lägsta lönen enligt installationsavtalet är 14 269kr / månad (from 180501)

Andra perioden 721 timmar - tills dess att lärlingstiden är klar (vanligast 1600 timmar). Lägsta lönen enl Installationsavtalet är 16 525 kr / månad (from 180501).

När lärlingstimmarna är klara är det dags för certifiering. Den dag då alla timmar är jobbade är det samma som 1:e års montörsdag. Det är denna datum som kommer att stå på certifikatet. Nu skall även lönen höjas till nivån för 1:e års montör, 17 878 kr (from 180501).

 

Uppdaterad:
Kategorier: