Fotograf: Anna Ledin Wirén

Certifikat efter ETG-examen

ETG, Elteknikbranschens gymnasium, startade 2007 i Nyköping, på uppdrag av elteknikbranschens parter. Orsaken var att man ville göra elutbildningen attraktivare och samtidigt kvalitetssäkra den.

 

Varför ETG?

Branschen enas om ett samarbete i företaget, Elteknikbranschens gymnasieskolor i Sverige AB, som sedan april 2014 ägs av Elektrikerna och Installatörsföretagen.

Elteknikbranschen vill göra elutbildningen attraktivare och samtidigt kvalitetssäkra elevens praktik på minst 600 timmar och dennes kunskaper under utbildningen. 

Hur går det till?

Nationella kunskapsmål i utbildningen där kunskapen testas av med terminsvisa prov. Sista terminen åk 3 avslutats med ett veckolångt praktiskt yrkestest (gesällprov).

De elever som har godkänt enligt av branschen fastställda kurskrav, genomfört praktiken (600 timmar) under utbildningen samt klarat terminsproven och yrkestestet med godkänt resultat får en ETG-examen.

De elever som får ETG-examen får sitt yrkesbevis (certifikat) i samband med sin examen.

Anställningsform

De elever som har fått sitt ETG-certifikat ska inte anställas som lärlingar. Lärlingstiden är redan klar! 

Lön

De första 720 timmarna, ska montören ha minst den minimilön som anges för lärling i nivå 721:a till 1600:e timmen,(Installationsavtalets bilaga 1). 

Efter 720 timmar gäller minst lägsta lön för första årsmontör eller servicemontör, enligt Installationsavtalet. 

Ladda ned Installationsavtalet

 

Granskad: