Fotograf: Anna Ledin Wirén

Försäkringsavgift

I kollektivavtalen för områdena Kraftverk och Elektroskandia finns överenskommelser om att företaget årligen ska betala in försäkringsavgift till förbundet.

Försäkringsavgiften beräknas utifrån antal arbetade timmar för de anställda som omfattas av avtalet. Följande ören per arbetad timme är aktuella för 2020, vilka inbetalas 2021:

Kraftverk: 68 öre per arbetad timme enligt Kraftverksavtalet 15 Kap, 6 §.

Service: 63 öre per arbetad timme enligt Elektroskandiaavtalet 12 Kap, 7 §.
(Fortfarande 2019 års avgift på grund av att avtalsöverenskommelsen ännu inte är klar.)

Avgiften redovisas och inbetalas året efter intjänandeåret, vilket betyder att de anställdas arbetade timmar under år 2020 redovisas i början av 2021 och inbetalas efter faktura från förbundet.

Granskad:
Kategorier: