Säkerhetskultur

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö. 

Säkerhetskulturen har alltså stor betydelse för hur man arbetar. Det som kännetecknar en god säkerhetskultur på en arbetsplats är att ledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att de är en del av "kulturen".

För att skapa en hälsosam och säker arbetsplats gäller det att tekniken och den fysiska arbetsmiljön är utformad och anpassad efter användarna, och man måste även ta hänsyn till det mänskliga beteendet. Arbetsmiljön påverkas naturligtvis även av hur man organiserar och leder verksamheten. Arbetsledningen har därför en stor och viktig roll när det gäller att föra ut och förankra säkerhetstänkandet till sina medarbetare. En bonus är dessutom att en verksamhet som är hälsosam och säker även är en effektiv verksamhet.

(källa Arbetsmiljöverket)

Uppdaterad:
Kategorier: