Ackordstidslista & penningfaktor

Här finner du information om penningfaktorerna och ackordstidlistan. 

Sedan 1 januari 2019 gäller den nya ackordstidlistan! Nu har vi sänkt tröskeln för att komma igång och mäta sitt jobb.

Ackordsfaktorer - Installationsavtalet

Brytpunktstillägg 9 Kap § 2
Fr o m 15 maj 2007: 28,94
Fr o m 1 april 2008: 29,98
Fr o m 1 april 2009: 31,06
Fr o m 9 maj 2010: 31,40
Fr o m 1 april 2011: 32,20
Fr o m 1 april 2012: 33,04
Fr o m 1 april 2013: 34,67
Fr o m 1 april 2014: 36,41
Fr o m 1 april 2015: 38,22
Fr o m 1 april 2016: 39,14
F r o m 1 maj 2017: 39,92 kr
Fr o m 1 maj 2018: 40,72 kr
Fr o m 1 maj 2019: 41,54 kr
Fr o m 1 december 2020: 42,66 kr
Fr o m 1 maj 2022: 43,60 kr
Fr o m 1 maj 2023: 45,39 kr
Fr o m 1 maj 2024: 46,79 kr


Penningfaktor 9 Kap § 4
Fr o m 15 maj 2007: 115,80
Fr o m 1 april 2008: 119,97
Fr o m 1 april 2009: 124,29
Fr o m 9 maj 2010: 125,66
Fr o m 1 april 2011: 128,85
Fr o m 1 april 2012: 132,20
Fr o m 1 april 2013: 134,71
Fr o m 1 april 2014: 137,68
Fr o m 1 april 2015: 140,91
Fr o m 1 april 2016: 144,29
Fr o m 1 maj 2017: 147,18 kr
Fr o m 1 maj 2018: 150,12 kr
Fr o m 1 maj 2019: 153,12 kr
Fr o m 1 december 2020: 157,25 kr
Fr o m 1 maj 2022: 160,71 kr
Fr o m 1 maj 2023: 167,30 kr
Fr o m 1 maj 2024: 172,49 kr

Granskad: