Ackordstidslista & penningfaktor

Här finner du information om penningfaktorerna och ackordstidlistan. 

Sedan 1 januari 2019 gäller den nya ackordstidlistan! Nu har vi sänkt tröskeln för att komma igång och mäta sitt jobb.

Coronaviruset har tvärbromsat arbetsmarknaden i Sverige. Därför har avtalsförhandlingarna pausats och återupptas igen i höst. När avtalsförhandlingarna återupptas kommer förhandlingarna att fortsätta där de slutade.

Vid ackordsarbete är nuvarande penningfaktor, 153,12 kr och den gäller tills ett nytt kollektivavtal är tecknat. Skicka in ackordssedlarna så snart som möjligt och vänta inte tills i höst, dels för att det är mycket osäkert hur penningfaktorn påverkas och dels om man ser med effekterna av Corona, så finns det en risk att företagen kan gå i konkurs.

 

Ackordsfaktorer - Installationsavtalet

Brytpunktstillägg 9 Kap § 2
Fr o m 15 maj 2007: 28,94
Fr o m 1 april 2008: 29,98
Fr o m 1 april 2009: 31,06
Fr o m 9 maj 2010: 31,40
Fr o m 1 april 2011: 32,20
Fr o m 1 april 2012: 33,04
Fr o m 1 april 2013: 34,67
Fr o m 1 april 2014: 36,41
Fr o m 1 april 2015: 38,22
Fr o m 1 april 2016: 39,14
From 1 maj 2017: 39,92 kr
From 1 maj 2018: 40,72 kr
From 1 maj 2019: 41,54 kr
From 1 december 2020: 42,66 kr
From 1 maj 2022: 43,60 kr


Penningfaktor 9 Kap § 4
Fr o m 15 maj 2007: 115,80
Fr o m 1 april 2008: 119,97
Fr o m 1 april 2009: 124,29
Fr o m 9 maj 2010: 125,66
Fr o m 1 april 2011: 128,85
Fr o m 1 april 2012: 132,20
Fr o m 1 april 2013: 134,71
Fr o m 1 april 2014: 137,68
Fr o m 1 april 2015: 140,91
Fr o m 1 april 2016: 144,29
From 1 maj 2017: 147,18 kr
From 1 maj 2018: 150,12 kr
From 1 maj 2019: 153,12 kr
From 1 december 2020: 157,25 kr
From 1 maj 2022: 160,71 kr

Granskad: