Fotograf: Anna Ledin Wirén

Medlems- och kontrollavgift

Här kan du läsa om hur du går tillväga för att redovisa och betala in fackföreningsavgifterna. I menyn till vänster presenteras tre förslag på hur ni kan redovisa in medlems- och kontrollavgifter. 

Mellan Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationerna inom branshen finns överenskommelse om att inkassera och redovisa procentuell fackföreningsavgift för anställda som är medlemmar i Elektrikerförbundet. Detsamma gäller de företag som tecknat hängavtal med Elektrikerförbundet.

Procentuell fackföreningsavgift är en viss procentsats av medlemmens intjänade bruttolön. Med bruttolön menas den inkomst på vilken preliminär A-skatt beräknad. I bruttolön medräknas övertids- och beredskapsersättningar, obekväm tidstillägg, skiftersättning, sjuklön och liknande. 

Avdrag ska göras i samband med all löneutbetalning, även om den arbetade tiden endast omfattar enstaka dagar i avlöningsperioden samt även på löneutbetalning som görs efter det att den anställde slutat sin anställning.

Lönearterna endags- och flerdagsförrättningar samt milersättning ska inte medräknas i underlaget för medlemsavgift.

Uppdaterad:
Kategorier: