Yrkesintroduktionsanställning

Vill du anställa en ung, arbetslös och oerfaren blivande elektriker? Då finns det möjlighet till ekonomisk ersättning för en så kallad Yrkesintroduktionsanställning (YA).

På grund av den stora arbetslösheten bland ungar har vår regering tagit beslutet att satsa på denna grupp. 2014 trädde förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) i kraft.

Vad krävs?

Företaget måste ha ett kollektivavtal om yrkesintroduktion. I vår bransch är det alltså ett tecknat Installationsavtal. Ungdomen som ni vill anställa måste vara under 25 år. Ungdomen måste också ha en godkänd och avslutat elutbildning enligt Installationsavtalets bilaga 1, Yrkesutbildningsavtal. Ungdom får inte heller ha anställning inom företaget och får inte vara klar med sin lärlingstid.

YA skall följa de regler som finns i Installationsavtalets bilaga 1, Yrkesutbildningsavtalet.

Hur länge kan man ha bidraget?

Anställningen ska vara minst 6 månader och ersättning kan betalas ut längst 12 månader.

Hur gör man?

Leta upp lämplig ungdom som ni vill sats tid och energi på! Anställ inte. Se till att denna ungdom anmäler sig på Arbetsförmedlingen (behöver ej vara arbetslös).

Fyll i ansökan om stöd för YA. Denna hittar ni på www.arbetsförmedlingen.se. Sänd ansökan till Elektrikernas Regionskontor för signering. Elektrikerna yttrar sig och sänder tillbaka ansökan till företaget.

Företaget sänder ansökan (ORIGINAL) till Arbetsförmedlingens lokalkontor för beslut (tar ca 10 dagar). Beslutet sänds till företaget.

Skriv anställningsavtal (mall finns på www.eio.se/medlem) och sänd en kopia till Arbetsförmedlingen inom 30 dagar!

Därefter kan ungdomen kan börja arbeta!

Sänd in kopia på anställningsavtal och kopior på examensbetyg från elutbildningen till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd. Då blir lärlingen registerad och får ut sina lärlingskort! Efter lärlingstidens slut kan certifikat utfärdas!

Företaget begär YA-stöd från Arbetsförmedlingen varje månad enl myndighetens instruktioner!

Hur räknar jag ut lön- och bidragsdelen?

Utförligt information hittar du i EIO cirkulär 15-018 samt på Arbetsförmedlingen.

Uppdaterad:
Kategorier: