Fotograf: Kristian Pohl

Yrkesintroduktionsanställning

Visste du att du kan få bidrag för att ta emot en lärling? Elektrikerna och Installatörsföretagen har centrala kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställning vilket gör att du kan få ekonomiskt stöd för att ta emot elektrikerlärlingar.

Vad är en Yrkesintroduktionsanställning?

Yrkesintroduktion är ett anställningsstöd som du som arbetsgivare kan söka för en inte än anställd lärling. 2014 trädde förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) i kraft.

Med hjälp av yrkesintroduktion kan du som arbetsgivare anställa någon som får praktisk erfarenhet och utbildning eller handledning hos dig. Arbetsförmedlingen bidrar med en del av lönen. På det här sättet ges du en möjlighet att se om personen passar för jobbet, och för ditt företag samtidigt som du ger en ung person bra arbetslivserfarenhet!

Vad krävs?

Företaget måste ha ett kollektivavtal om yrkesintroduktion. I vår bransch är det alltså ett tecknat Installationsavtal. Den unga personen som ni vill anställa måste vara under 25 år. Personen måste också ha en godkänd och avslutat elutbildning enligt Installationsavtalets bilaga 1, Yrkesutbildningsavtal. Personen får inte heller ha anställning inom företaget eller vara klar med sin lärlingstid.

Minst 15 procent av arbetstiden ska utgöras av handledning eller utbildning, vilket uppfylls då arbetsgivaren följer ECYs utbildningsplan.

Yrkesintroduktionsanställningen ska följa de regler som finns i Installationsavtalets bilaga 1, Yrkesutbildningsavtalet.

Hur länge kan man ha bidraget?

Anställningen ska vara minst 6 månader och ersättning kan betalas ut som längst under 12 månader.

Hur gör man?

Leta upp lämplig person under 25 år som har gått ut El- och Energiprogrammet men som inte är färdig med sin lärlingstid. Se till att personen är anmäld eller anmäler sig på Arbetsförmedlingen (personen behöver inte vara arbetslös).

Fyll i ansökan om stöd för Yrkesintroduktionsanställning. Denna hittar ni på Arbetsförmedlingens hemsida. Sänd ansökan till Elektrikernas Regionkontor för signering. Elektrikerna yttrar sig och sänder tillbaka ansökan till företaget.

Företaget sänder därefter ansökan (i original) till Arbetsförmedlingens lokalkontor för beslut (tar ca 10 dagar). Beslutet sänds tillbaka till företaget.

Skriv anställningsavtal (mall finns på Installatörsföretagens hemsida) och sänd en kopia till Arbetsförmedlingen inom 30 dagar. Därefter kan personen börja arbeta!

Sänd in en kopia på anställningsavtalet och kopior på examensbetyg från elutbildningen till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd. Då blir lärlingen registrerad och får ut sina lärlingskort. Efter lärlingstidens slut kan certifikat utfärdas.

Företaget begär YA-stöd från Arbetsförmedlingen varje månad enligt myndighetens instruktioner.

Vill du veta mer?

Mer information om Yrkesintroduktionsanställning hittar du på Installatörsföretagens hemsida:

Läs mer om Yrkesintroduktionsanställning 

Granskad: