Elsäkerhet

För att människor och egendom inte ska komma till skada är det viktigt att arbeta med säkerheten. Elsäkerhet innebär att man har ett säkerhetstänk i det man gör - ta hänsyn i din riskbedömning om arbetet kan utföras säkert.

Agerande vid elarbeten

Elektrikerförbundet har tagit fram ett flödesschema på hur man ska gå tillväga för säkert arbete med el. Som arbetsgivaren har du ansvar att upprätta riskanalyser, utse delegeringar samt ansvara för vilka befogenheter elsäkerhetsledaren har för att utföra uppdraget.

Tänk på att om ett arbete utförs som skriftligen kräver en elsäkerhetsledare och detta inte finns och man själv utför arbetsuppgifterna, då innebär det att man inte bara tar på sig arbetsuppgiften utan även ansvaret för att det inte finns en tydlig och dokumenterad delegationsordning. Det kan leda till att myndigheterna anser att det är den som utför arbetsuppgifterna som har straffansvaret.

Om det däremot finns en delegering ska den tala om vad eller vilka åtgärder som man ska vidta för att uppfylla de delegerade arbetsuppgifterna när det gäller frånkoppla, låsa/blockera, kontrollera spänningslöshet samt motsvarande åtgärder vid spänningssättning efter att kontrollansvarig lämnat klartecken på att anläggningen är kontrollerad enligt den behöriges instruktioner om metod och dokumentation.

Har man problem ska man kontakta Skyddsombudet på företaget, den facklige förtroendemannen på företaget eller kontakta Elektrikernas regionkontor så hjälper antingen ett Regionalt Skyddsombud eller en ombudsman till att lösa frågan på företaget.

 

Anmälan av elolycka och uppföljning

Elolyckor ska anmälas till arbetsgivare och Försäkringskassan. Arbetsgivaren anmäler olycka till Arbetsmiljöverket. Orsaken till en elolycka ska alltid utredas. Av utredningen ska framgå hur olyckan kunde inträffa, vilka skador som uppstått, strömväg och exponeringstid.

Här anmäler du elolycka till Elsäkerhetsverket

Här anmäler du elolycka till Arbetsmiljöverket

 

Läs om elsäkerhetsledare och kontrollansvar

KONTROLLANSVAR

ELSÄKERHETSLEDARE

Viktig information till sjukvård vid strömgenomgång

Om du varit med om strömgenomgång visa detta dokument för sjukvården för att få rätt vård.

Strömgenomgångs dokument

Vägledning vid elolycka

I den här broschyren finner du information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar.

Granskad:
Kategorier: