Är ditt företag med i Trygga Eljobb?

Trygga Eljobb är ett initiativ där vi vill hjälpa konsumenter att göra enklare och säkrare val av elinstallatörer. Trygga Eljobb visar vägen till seriösa företag som använder certifierade och utbildade elektriker med kollektivavtal som utför jobbet enligt de krav som lagstiftningen sätter upp.

Vi vill ha en säkrare elbransch. Både för konsumenten och för oss som jobbar i den. Och vi vill stötta seriösa företag som tar säkerheten på allvar.

I dag finns det tyvärr företag som installerar el utan att veta vad de gör och utsätter då många för risken att råka ut för elskador på både person och egendom. Att detta kan förekomma i dag beror delvis på att det är svårt för gemene man att hitta kompetenta elföretag som följer lagar, regler och avtal. Vi har därför tagit fram en ny kvalitetsmärkning för elkonsumenter: Trygga Eljobb. Vår hem­sida visar vägen till seriösa företag som använder certifierade och utbildade elektriker.

Kriterier för att vara med i Trygga Eljobb:

  • Kollektivavtal med Elektrikerna.
  • Auktoriserad enligt Elsäkerhetsverket för arbete på annans anläggning.
  • Använder certifierade elektriker för elarbetet.

Det är viktigt att poängtera att samtliga användare av denna symbol måste leva upp till sitt ansvar. Symbolens syfte är att skapa nöjda konsumenter, utveckling i företag och yrkesstolta elektriker. Allt för en positiv utveckling av hela elbranschen. Detta är helt kostnadsfritt.

Ditt företag får:

  • PR på hemsidan tryggaeljobb.se – så kunderna lättare hittar ert företag.
  • Använda Trygga Eljobbs symbol t ex i dokumentmallar och på fordon. 

Missa inte chansen och bidra till en säkrare elbransch!

Anmäl ditt intresse på tryggaeljobb.se

Granskad: