Avgift för hängavtal

Företag som tecknar hängavtal med Elektrikerna betalar årligen en avtalsavgift för den information och service som förbundet tillhandahåller. Avgiftens storlek är olika beroende på avtalsområde.

Det här är avgifterna som gäller för 2019:

Installationsavtalet  3 400 kr
Kraftverksavtalet  1 700 kr
Larm & Säkerhetsavtalet  3 400 kr
Branschavtalet Larm & Säkerhetsteknik 1 700 kr
Radio & TV-avtalet  1 700 kr
Elektroskandiaavtalet  1 700 kr

 

Avtalsavgiften faktureras en gång årligen och betalas för varje kalenderår som avtalet löper, oavsett om företag har anställda eller inte. Avtalstiden för hängavtal följer det centrala avtalets löptid.

Har företaget inga anställda finns möjlighet att söka avgiftsbefrielse. Det ska ske senaste vid årsskiftet året innan det år som avgiften avser.

I avgiften ingår prenumeration på tidningen Elektrikern.

Granskad:
Kategorier: