Fotograf: Anna Ledin Wirén

Handledare APL

En allt viktigare del i utbildningen av elektriker är den företagsförlagda delen av utbildningen – APL. Under APL får eleven testa de moment som skolan tagit upp. Det gör eleven tillsammans med en handledare.

APL-handboken för handledare

För de som jobbat en tid som elektriker kan rollen som handledare APL vara mycket givande. Helt enkelt ett sätt att utveckla sig i sin yrkesroll som elektriker.

För att få en så bra kontakt som möjligt mellan skolan och företaget behöver både företagets ledning och anställda förstå hur skolan arbetar och vad eleverna får lära sig där.

ECY har tagit fram en APL-handbok för handledare. I den kan du läsa mer om allt som kan vara bra att veta som handledare.

Läs APL-handboken för handledare


Skolverkets handledarutbildning

Skolan å sin sida måste förstå hur ni arbetar och vilka krav ni ställer. Genom att gå en handledarutbildning ökar förutsättningarna för förståelsen mellan er som är inblandade i APL.

Skolverket har en webbaserad handledarutbildning. Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens APL fungerar och förväntningarna av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda.

Läs mer på Skolverkets webbplats

Uppdaterad: