Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Teckna kollektivavtal

Vill du teckna kollektivavtal med Elektrikerna? Vad bra! Spelregler är bra att ha, oavsett om det gäller idrott, trafik eller på jobbet. Då vet alla vad som gäller och vad man har att rätta sig efter.

Kollektivavtalet med Svenska Elektrikerförbundet reglerar villkoren för dina anställda på de flesta områden. Allt från arbetstid, restid, ledigheter, arbetsmiljö, skyddsutrustning, kläder till ackordprislistan.

Förutom att både du och dina anställda får ett regelverk som ni är överens om ska företaget teckna ett grundavtal med Fora. Det är ett försäkringspaket som täcker in det mesta om de blir sjuka, får en arbetsskada, förlorar jobbet eller i värsta fall omkommer. Dessutom ingår förstås pensionsavsättningar i avtalsförsäkringarna. Det ger dina anställda ett riktigt bra skydd!

Vill du teckna ett kollektivavtal? Skicka då ett mejl till info@sef.se med uppgifterna: företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter så kommer vi att kontakta dig.

Uppdaterad: