Fördelar med ackord

Vill du få motiverad personal som tar ansvar? Ackord är en chans för dina anställda att utvecklas i jobbet då det ger större möjlighet att få erfarenhet av ledarskap, arbetsplanering och förhandlingar.

Genom systemet säkerställs att:

  • Företagets intressen bevakas.
  • Underlag till extra jobb kommer fram.
  • Tidplaner följs.
  • Andra yrkesgrupper inte hindrar eller försenar elinstallationerna.

Besiktningsanmärkningar som kan härledas till ackordslaget åtgärdas utan extra ersättning. Ackordslaget tar också ansvar för att arbetstiden används effektivt.

Du betalar för utförd arbetsuppgift, inte för närvarotid. Du får dessutom en sluträkning på arbetskostnaden (ackordsedel) och retursedel på överblivet material, vilket underlättar företagets efterkontroll.

www.ackordswebben.se, systemet för att hantera ackordssedlar, får du som arbetsgivare full kontroll på ackordssedlarna och de är samlade på ett och samma ställe.

Vill du veta mer om ATL kontaktar du oss.

Uppdaterad: