Bemanningsavtalet

Elektrikerna är 1 av 14 förbund som ingår i samarbete inom LO. Det finns ett speciellt avtal för bemanningsbranschen som samtliga LO-förbund ansvarar för tillsammans: Bemanningsavtalet.

År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LO:s 14 medlemsförbund. 

Bemanningsavtalet garanterar att de inhyrda ska ha samma villkor som i kollektivavtalet hos kunden och samma lön som de anställda på kundföretaget med motsvarande arbetsuppgifter.

Syftet med avtalet är att de som jobbar på bemanningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Därmed minskar risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats. Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor. 

Avtalet gäller inte om den uthyrde utför tjänstemannaarbeten på kundföretaget. Då gäller istället det bemanningsavtal som tecknats mellan Unionen och Bemanningsföretagen Almega.

På LOs hemsida hittar du en lista över samtliga auktoriserade bemanningsföretag. Information finns om organisationsnummer, företagsnamn, ansvarigt förbund eller inkopplingsdatum.

Auktoriserade bemanningsföretag

 

  • Bemanningsavtalet (871 kB)

    Bemanningsavtalet är ett kollektivavtal mellan Kompetensföretagen och samtliga förbund inom LO och gäller för företag som hyr ut arbetstagare (bemanningsföretag) och som bedriver verksamhet inom dessa förbunds verksamhetsområden.

    Avtalet gäller för tiden 2023-05-01–2025-04-30.

  • Därför ska du som bemanningsanställd bli medlem i facket (1,61 MB)

    Bemanningsanställd? Läs mer i denna flyer om hur du kan säkerställa att du får rätt lön och arbetsvillkor samt trygg arbetsmiljö genom att gå med i facket!

Uppdaterad:
Kategorier: