Fotograf: Diana Oldenburg

Mer produktion per arbetad timme

Den största fördelen med ackord är ökad effektivitet. Nedan är ett exempel hämtat ur verkligheten.

Du som företagare lämnar ett anbud till kund på 1 220 timmar. Om arbetet inte utförs på ackord kan det komma att ta till exempel 1 250 timmar, vilket ger en lönekostnad på 200 000 kr.

Om samma jobb hade genomförts på ackord skulle resultatet kunna bli att jobbet blir klart på 760 timmar vilket innebär att det frigörs 490 timmar att lägga på andra projekt. Det ger också företaget en minskad lönekostnad med cirka
15 000 kr.

Därmed kan du som arbetsgivare få ut mer producerad tid per anställd om ackordssystemet används. Du får också med stor sannolikhet nöjdare montörer som jobbar mer effektivt och tjänar bättre.

Uppdaterad: