El-vald

Målgrupp Förtroendevalda
Sista anmälningsdag 26 juli 2024
Datum och ort 28 augusti 2024
Gävle 28-30/8, 18-20/9, 9-11/10
Kursnummer El-vald2507
Deltagarersättning Kursen är kostnadsfri. Skattepliktigt utbildningsarvode betalas ut på steg 1. På steg 2 och steg 3 betalar din arbetsgivare ut lön.

Beskrivning

El-Vald är en kurs för dig som är förtroendevald. Observera att kursen är 3x3 dagar. När du anmäler dig till steg 1 ska du även gå steg 2 och 3, anmäl dig till samtliga 9 dagar på en gång. På steg 1 går vi igenom medlemskapets värde, förbundets organisation, medlemsförsäkringarna, ledarskap, ideologi och kollektivavtal. På steg 2 får du lära dig hitta i kollektivavtalet, vad avtalet innebär samt hur medlemmarna har användning av det. På steg 3 går vi igenom och lär oss att tolka relevanta arbetsmarknadslagar och kopplar ihop dem med våra kollektivavtal. Vid kursen betalar förbundet utbildningsarvode för 3 utbildningsdagar och arbetsgivaren betalar för 6 dagar.

Varmt välkommen att söka!

Syfte

El-Vald syftar till att ge förtroendevalda en fördjupad kunskap om Elektrikerna och meningen med vår förening. Syftet är också att öka engagemanget som förtroendevald i föreningen. Genom att ge förtroendevalda mer kunskap vill vi även stärka facket lokalt på arbetsplatsen i form av högre organisationsgrad och mer engagerade medlemmar. Vi vill att våra förtroendevalda ska vara idébärare av våra värderingar.

Mål

Att deltagarna efter att ha gått kursen El-Vald ska ha en fördjupad kunskap om Elektrikerna och meningen med vår förening. Deltagarna ska också få en förståelse för sin roll som förtroendevald samt ökad kunskap inom kollektivavtal, lagar och förhandling. Kursens mål är att du ska kunna ta på dig enklare förhandlingar på ditt företag.

Intresseanmälan

El-Vald
Gävle 28-30/8, 18-20/9, 9-11/10 (El-vald)

Tillfällen

Datum
Plats
Kommentar
Intresseanmälan
Datum: 2024-09-11 till
2024-11-22
Plats: Karlstad 11-13/9, 2-4/10, 20-22/11
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-08-09
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-10-07 till
2024-12-04
Plats: Viskadalen 7-9/10, 4-6/11, 2-4/12
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-07
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-10-16 till
2024-12-20
Plats: Solna 16-18/10, 12-14/11, 18-20/12
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-13
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-10-23 till
2024-12-20
Plats: Uppsala 23-25/10, 20-22/11, 18-20/12
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-27
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-12-04 till
2025-02-14
Plats: Solna 4-6/12, Eskilstuna 15-17/1, Borlänge 12-14/2
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-11-01
Information & intresseanmälan