Ackordskurs/Ledandemontörskurs

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Målgrupp Medlemmar som går på Installationsavtalet
Sista anmälningsdag 16 augusti 2024
Datum och ort 20 augusti 2024
Östersund
Kursnummer Ackordskurs2565
Deltagarersättning Kursen är kostnadsfri. Skattepliktigt utbildningsarvode betalas ut till alla deltagare.

Beskrivning

Ackordskursen är för medlemmar som vill lära sig mer om ackordstidlistan, börja jobba på ackord och tjäna mera pengar!

Vi kommer att gå igenom hur och varför ackordet uppkom som lönemodell. Vi tittar på historian om ackordet och vad mer än bara lönen som ett ackordsarbete kan påverka. Du kommer få kunskap om vilka arbetsuppgifter som verkligen ingår i ditt arbete och vad vi ska ta extra betalt för.

Under kursen kommer vi att lära oss att förstå hur ackordslistan är uppbyggd och hur vi använder Ackordswebben, www.ackordswebben.se, vårt webbaserade system för ackordshantering. Ackordswebben hanterar hela kedjan från ackordsregistrering till att lönen betalas ut. Vid kursen betalas ersättning i form av utbildningsarvode.

Syfte

Ackordskursen syftar till att höja lönenivån för elektriker i Sverige. Vi vill att våra medlemmar ska vara idébärare av våra värderingar.

Mål

Att deltagarna efter att ha gått Ackordskursen ska vara redo att börja jobba på ackord och förstå ackordets betydelse för lönebildningen.

Intresseanmälan

Ackordskurs
Östersund (Ackordskurs/Ledandemontörskurs)

Tillfällen

Datum
Plats
Kommentar
Intresseanmälan
Datum: 2024-08-28 till
2024-08-30
Plats: Gävle
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-07-26
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-09-13
Plats: Varberg
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-08-13
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-09-20
Plats: Örebro
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-08-20
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-09-24
Plats: Malmö
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-08-23
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-09-26
Plats: Göteborg
Kommentar: Fullbokat
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-12
Information
Datum: 2024-10-08
Plats: VÄSTERVIK
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-06
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-10-08
Plats: Solna
Kommentar: Fullbokat
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-06
Information
Datum: 2024-10-15
Plats: VÄSTERVIK
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-13
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-10-15
Plats: Helsingborg
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-13
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-10-16
Plats: Trollhättan
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-13
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-10-19
Plats: Karlstad
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-19
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-10-29 till
2024-10-30
Plats: Nyköping
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-23
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-11-12
Plats: Malmö
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-10-11
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-11-13
Plats: Skövde
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-10-11
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-12-04
Plats: Helsingborg
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-11-01
Information & intresseanmälan