Ackordskurs

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Målgrupp Medlemmar som går på Installationsavtalet
Sista anmälningsdag 3 januari 2021
Datum och ort 4 februari 2021
Digital - Solna

Kursbeskrivning

Ackordskursen är för medlemmar som vill lära sig mer om ackordstidlistan, börja jobba på ackord och tjäna mera pengar!

Vi kommer att gå igenom hur och varför ackordet uppkom som lönemodell. Vi tittar på historian om ackordet och vad mer än bara lönen som ett ackordsarbete kan påverka. Du kommer få kunskap om vilka arbetsuppgifter som verkligen ingår i ditt arbete och vad vi ska ta extra betalt för.

Under kursen kommer vi att lära oss att förstå hur ackordslistan är uppbyggd och hur vi använder Ackordswebben, www.ackordswebben.se, vårt webbaserade system för ackordshantering. Ackordswebben hanterar hela kedjan från ackordsregistrering till att lönen betalas ut.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att våra kurser ska hållas så säkert som möjligt, trots Covid-19. Vi anordnar bara lokala kurser inom den egna regionen för att minimera resor. Endast max 20 deltagare per kurstillfälle. Om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras kan vi behöva skjuta fram kurstillfället.

Syfte

Ackordskursen syftar till att höja lönenivån för elektriker i Sverige. Vi vill att våra medlemmar ska vara idébärare av våra värderingar.

Mål

Att deltagarna efter att ha gått Ackordskursen ska vara redo att börja jobba på ackord och förstå ackordets betydelse för lönebildningen.

Kurstillfällen

Datum
Plats
Kommentar
Anmälan
Datum: 2021-04-14
Plats: Digital - vk 1
Kommentar:
Anmälan: Senast: 2021-03-14
Information & anmälan
Datum: 2021-04-23
Plats: Digital vk 1 + vk 9
Kommentar:
Anmälan: Senast: 2021-03-22
Information & anmälan
Datum: 2021-09-03
Plats: Västerås
Kommentar:
Anmälan: Senast: 2021-08-01
Information & anmälan
Datum: 2021-10-14
Plats: Solna
Kommentar:
Anmälan: Senast: 2021-09-13
Information & anmälan
Datum: 2021-11-12
Plats: Uppsala
Kommentar:
Anmälan: Senast: 2021-10-10
Information & anmälan