Vägen framåt

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Målgrupp Medlemmar, förtroendevalda och anställda inom facket
Kursområde Facklig-/politiska frågor
Arrangör Förbund

Kursbeskrivning

Vägen framåt är en kurs för dig som vill lära dig att med självförtroende kunna samtala och debattera fackliga och politiska frågor i olika forum. Under tre dagar får du lära dig mer om människor och samhällets drivkrafter, hegemoni, ekonomiska läror och begrepp samt fördjupa dig i den svenska modellen. Varmt välkommen att söka!
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att våra kurser ska hållas så säkert som möjligt, trots Covid-19. Vi anordnar bara lokala kurser inom den egna regionen för att minimera resor. Endast 20 deltagare per kurstillfälle. Om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras kan vi behöva skjuta fram kurstillfället.

Syfte

Många medlemmar, förtroendevalda och anställda saknar grundläggande kunskaper om samhällsekonomi och har svårt att orientera sig i samhällsdebatten. Syftet med Vägen framåt är att deltagarna ska få en grundläggande ideologisk förståelse så att de med självförtroende kan samtala och debattera fackliga och politiska frågor i olika forum.

Mål

Att deltagaren ska känna sig tryggare i samtal och diskussioner om hur samhället och arbetsplatsen kan formas i framtiden. Att deltagare efter genomförd kurs ska öka sina kunskaper kring konflikten mellan arbete och kapital, samhällets utveckling och hur olika ideologier har växt fram samt arbetarrörelsens strategier i dagens samhälle. Målet är också att deltagarna bättre ska kunna förstå och analysera samhällsdebatten.