Makthantverket

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Målgrupp Medlemmar, förtroendevalda och anställda inom facket och som har gått utbildningen Vägen framåt.
Sista anmälningsdag 26 augusti 2023
Datum och ort 26 september 2023
Lidingö
Kursnummer Makthantverket1993

Beskrivning

Makthantverket är en påbyggnadsutbildning till Vägen framåt med fokus på ökat facklig-politiskt inflytande. Den genomförs tillsammans med 6F-förbunden, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.
Under utbildningen behandlas bland annat följande:
- Arbetarrörelsens idéutveckling genom historien.
- Förberedelser och strategier för debatt.
- Research och planeringsarbete.
- Organisatorisk kultur och påverkansmetoder.
- Från ord till handling – hur använder vi kunskaperna framåt – hur kommunicerar jag detta i min vardag.

Syfte

Syftet med utbildningen är att förbättra förutsättningarna till ett ökat fackligt och politiskt deltagande och engagemang. Ge deltagarna förutsättningar att implementera teoretiska kunskaper i praktiken och att nå en högre effektivitet i det fackliga och politiska arbetet.

Mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna förstå och tillämpa praktiska kunskaper om olika typer av påverkansmetoder i syfte att flytta fram positionerna för arbetarrörelsen.