El-Vald, Kraft

Målgrupp Förtroendevalda som går på Kraftverksavtalet
Kursområde Facklig ledarskapsutbildning
Arrangör Verksamhetskretsar
Deltagarersättning Kursen är kostnadsfri. Skattepliktigt utbildningsarvode betalas ut på steg 1. På steg 2 och steg 3 betalar din arbetsgivare ut lön.

Kursbeskrivning

El-Vald Kraft är en kurs för dig som är förtroendevald inom energibranschen. Kursen är främst för dig som är ny i ditt fackliga uppdrag, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper. Observera att kursen är 3x3 dagar. När du anmäler dig till steg 1 ska du även gå steg 2 och 3, det vill säga du anmäler dig till samtliga 9 dagar på en gång. På steg 1 går vi igenom de grundläggande delarna så som medlemskapets värde, förbundets organisation, medlemsförsäkringarna, ledarskap, ideologi och kollektivavtal. Har man fått förtroendet att företräda sina arbetskamrater i fackliga frågor är det viktigt att man har kunskap om och förståelse för varför vi har fackföreningar och hur det påverkar vår arbetssituation och samhället. Som förtroendevald är det viktigt att man har insikt i hur man bäst företräder sina arbetskamrater och den fackliga organisationen. På steg 2 får du på ett enkelt och lättförståeligt sätt lära dig hitta i Kraftverksavtalet, vad avtalet innebär samt hur medlemmarna

Syfte

El-Vald Kraft syftar till att ge förtroendevalda en fördjupad kunskap om Elektrikerna och meningen med vår förening. Genom att anordna en separat kurs för förtroendevalda inom energibranschen vill vi också skapa samhörighet och ge våra medlemmar en möjlighet att lära av varandras erfarenheter från branschen. Syftet är också att öka engagemanget som förtroendevald i föreningen. Genom att ge förtroendevalda mer kunskap vill vi även stärka facket lokalt på arbetsplatsen i form av högre organisation

Mål

Att deltagarna efter att ha gått kursen El-Vald Kraft ska ha en fördjupad kunskap om Elektrikerna och meningen med vår förening. Deltagarna ska också få en förståelse för sin roll som förtroendevald samt ökad kunskap inom kollektivavtal, lagar och förhandling.