El-Vald, Kraft

Målgrupp Förtroendevalda som går på Kraftverksavtalet
Område Facklig ledarskapsutbildning
Arrangör Verksamhetskretsar

Beskrivning

El-Vald är en kurs för dig som är förtroendevald. Observera att kursen är 3x3 dagar. När du anmäler dig till steg 1 ska du även gå steg 2 och 3, anmäl dig till samtliga 9 dagar på en gång. På steg 1 går vi igenom medlemskapets värde, förbundets organisation, medlemsförsäkringarna, ledarskap, ideologi och kollektivavtal. På steg 2 får du lära dig hitta i kollektivavtalet, vad avtalet innebär samt hur medlemmarna har användning av det. På steg 3 går vi igenom och lär oss att tolka relevanta arbetsmarknadslagar och kopplar ihop dem med våra kollektivavtal.

Varmt välkommen att söka!

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att våra kurser ska kunna hållas så säkert som möjligt, trots Covid-19. Vi anordnar därför just nu bara lokala kurser inom den egna regionen för att minimera resor. Det kommer också endast vara max 20 deltagare per kurstillfälle. Om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras kan vi komma att behöva skjuta fram kurstillfället.

Syfte

El-Vald Kraft syftar till att ge förtroendevalda en fördjupad kunskap om Elektrikerna och meningen med vår förening. Genom att anordna en separat kurs för förtroendevalda inom energibranschen vill vi också skapa samhörighet och ge våra medlemmar en möjlighet att lära av varandras erfarenheter från branschen. Syftet är också att öka engagemanget som förtroendevald i föreningen. Genom att ge förtroendevalda mer kunskap vill vi även stärka facket lokalt på arbetsplatsen i form av högre organisation

Mål

Att deltagarna efter att ha gått kursen El-Vald Kraft ska ha en fördjupad kunskap om Elektrikerna och meningen med vår förening. Deltagarna ska också få en förståelse för sin roll som förtroendevald samt ökad kunskap inom kollektivavtal, lagar och förhandling.