El-Vald, Kraft

Målgrupp Förtroendevalda som går på Kraftverksavtalet
Område Facklig ledarskapsutbildning
Arrangör Avdelning
Deltagarersättning Kursen är kostnadsfri. Skattepliktigt utbildningsarvode betalas ut på steg 1. På steg 2 och steg 3 betalar din arbetsgivare ut lön.

Beskrivning

El-Vald är en kurs för dig som är förtroendevald. Observera att kursen är 3x3 dagar. När du anmäler dig till steg 1 ska du även gå steg 2 och 3, anmäl dig till samtliga 9 dagar på en gång. På steg 1 går vi igenom medlemskapets värde, förbundets organisation, medlemsförsäkringarna, ledarskap, ideologi och kollektivavtal. På steg 2 får du lära dig hitta i kollektivavtalet, vad avtalet innebär samt hur medlemmarna har användning av det. På steg 3 går vi igenom och lär oss att tolka relevanta arbetsmarknadslagar och kopplar ihop dem med våra kollektivavtal.

Varmt välkommen att söka!

Syfte

El-Vald Kraft syftar till att ge förtroendevalda en fördjupad kunskap om Elektrikerna och meningen med vår förening. Genom att anordna en separat kurs för förtroendevalda inom energibranschen vill vi också skapa samhörighet och ge våra medlemmar en möjlighet att lära av varandras erfarenheter från branschen. Syftet är också att öka engagemanget som förtroendevald i föreningen. Genom att ge förtroendevalda mer kunskap vill vi även stärka facket lokalt på arbetsplatsen i form av högre organisation

Mål

Att deltagarna efter att ha gått kursen El-Vald Kraft ska ha en fördjupad kunskap om Elektrikerna och meningen med vår förening. Deltagarna ska också få en förståelse för sin roll som förtroendevald samt ökad kunskap inom kollektivavtal, lagar och förhandling.