Ackordskurs steg 2

Fotograf: Anna Ledin Wiren

Målgrupp Medlemmar som går på Installationsavtalet
Sista anmälningsdag 16 februari 2024
Datum och ort 18 mars 2024
Solna
Kursnummer Ackordskurs steg 22260

Beskrivning

OBS! Denna kurs är en fortsättningskurs på ”Ackordskurs”. Ackordskurs steg 2 är två dagar lång. Vi kommer praktiskt arbeta med Ackordstidslistan genom olika övningar med fokus på olika recept och mallar.

Ackordskursen är för medlemmar som vill få en fördjupad förståelse av ackordstidlistan, börja jobba på ackord och tjäna mera pengar!

Vi kommer att fortsätta gå igenom hur och varför ackordet uppkom som lönemodell. Vi tittar djupare på historien om ackordet och vad mer än bara lönen som ett ackordsarbete kan påverka. Du kommer få ny kunskap om vilka arbetsuppgifter som verkligen ingår i ditt arbete och vad vi ska ta extra betalt för.

Under kursen kommer vi att fördjupa oss i hur ackordslistan är uppbyggd och hur vi använder Ackordswebben, www.ackordswebben.se, vårt webbaserade system för ackordshantering. Ackordswebben hanterar hela kedjan från ackordsregistrering till att lönen betalas ut.

Syfte

Ackordskursen syftar till att höja lönenivån för elektriker i Sverige, och därigenom skapa en ökad förståelse för ackordets påverkan på lönebildningen. Vi vill att deltagarna ska vara idébärare av våra värderingar, och agera ambassadörer för såväl ackordet som medlemskapet på sina arbetsplatser.

Mål

Att deltagarna efter Ackordskursen ha fått en fördjupad förståelse för ackordssystemet och att de under de kommande året inlämnat eller deltagit i minst ett inlämnat ackordsarbete.

Anmälan

Ackordskurs steg 2
Solna (Ackordskurs steg 2)

Tillfällen

Datum
Plats
Kommentar
Anmälan
Datum: 2023-11-06
Plats: Solna
Kommentar:
Anmälan: Senast: 2023-10-05
Information & anmälan
Datum: 2024-11-04
Plats: Solna
Kommentar:
Anmälan: Senast: 2024-10-04
Information & anmälan