Ackordscirkel, fördjupning

Fotograf: Anna Ledin Wiren

Målgrupp Medlemmar
Område Facklig grundutbildning
Arrangör Avdelning

Beskrivning

”Ackordscirkel, fördjupning” är till för de medlemmar som gått ”Ackordskurs” och som vill ta hjälp av varandra vid upparbetning av sina ackordssedlar. Även medlemmar som jobbar på lokala prestationssystem är välkomna, oavsett kollektivavtal.
Varje tillfälle är unikt och vi går igenom det som medlemmarna på kursen behöver hjälp med.
Det kommer finnas möjlighet att få hjälp med enskilda ackordsärenden, uppstart av ditt första ackordsjobb eller förstå en viss del av ackordssystemet.

Syfte

Ackordscirkel, fördjupning syftar till att stärka gemenskapen bland de som arbetar på ackord i verksamhetskretsen, bidra till att fler vågar ta sig an större ackordsarbeten samt att fler medlemmar kräver att få räkna på ackord.

Mål

Att deltagaren blir bekväma i sin roll som ackordsansvarig för sitt ackordslag.