TKE-avtalet (tidigare Thyssenavtalet) klart

Elektrikerna och Teknikarbetsgivarna är överens om ett nytt kollektivavtal. Det nya TKE-avtalet innehåller ett flertal villkorsförbättringar i form av införande av deltidspension, högre pensionsavsättning och stärkt anställningsskydd för gravida. Avtalet sträcker sig över två år och har ett totalt avtalsvärde på 7,4 % där första året är värt 4,1% och det andra året är värt 3,1%. Till detta utökas pensionsavsättningarna med 0,2%

Publicerad:

Avtalsansvarig Anton Levein lyfter särskilt fram anslutningen till industrins deltidspensionslösning samt stoppandet av motpartens krav om att ytterligare utöka Malmös stationeringsort som framgångar under förhandlingarna.

Kollektivavtalet är ett företagsavtal mellan Elektrikerna och Teknikarbetsgivarna. De som går under kollektivavtalet jobbar på företaget TK Elevator, som framförallt arbetar med hissar och rulltrappor. Avtalet byter i och med nya avtalet namn till TKE-avtalet då företaget har bytt namn. Tidigare hette avtalet Thyssenavtalet. Avtalet löper till och med den 30 april 2025.

Några av löne- och villkorsförändringarna i avtalet är:

 • Avtalsvärdet är på 7,4%.
 • Under perioden blir det två lönerevisioner: 1 maj 2023 på 4,1% och 1 maj 2024 på 3,1%.
 • Individgarantin för 2023 är 700 kr och 2024 är den 525 kr.
 • Grundlönerna höjs under avtalsperioden med 1 350 kr + 3,1%.
 • Låglönesatsning under 2024 där anställda som tjänar under 28 211 kronor per månad bidrar med en högre lönepott.
 • Ett helt nytt system för deltidspension som innebär att anställda kommer kunna ansöka om deltidspension från 60 års ålder.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen med 0,2% vilket innebär en total avsättning med 6,1 % vid avtalsperiodens slut.
 • Ny regel i avtalet om stärkt anställningsskydd för gravida.
 • Lättare att hålla koll på sina rättigheter - Anställningsskyddsreglerna förs nu in i avtalet.
 • Arbetsgrupp för att se över systemet med grundlöner och lönesättningen på avtalsområdet.
 • Partsgemensam gallring och översyn av företagets underentreprenörer.
 • Ökat skydd för visstidsanställda, förstärkt återanställningsrätt.
 • I samband med semesteransökan ska även ansökan om föräldraledighet lämnas in, om arbetsgivaren begär det. Vid särskilda skäl kan arbetstagaren inkomma med kompletterande ansökan senare.  

 

Läs överenskommelsen i sin helhet

Uppdaterad: